Accountant
Administratie opzetten
Bedrijfsadvies
Belastingaangifte
Boekhouding
Contact
IB aangifte
Jaarverslag
Periodieke verwerking
Vervanging personeel
previous arrow
next arrow

Hogere aftrek gemengde kosten

Hogere aftrek gemengde kosten

De Staatssecretaris heeft aangekondigd het aftrekpercentage van bepaalde gemengde kosten voor IB-ondernemers en resultaatgenieters met ingang van 2017 te verhogen (dit geldt niet voor vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen). Dit betekend dat deze kosten vanaf 2017 waarschijnlijk voor een hoger percentage aftrekbaar zijn.

In de wet is opgenomen dat bepaalde gemengde kosten (deze hebben zowel een privé- als een zakelijk karakter) tot een bedrag van € 4.500 niet voor aftrek van de winst in aanmerking komen. Bij de aangifte kan ook worden gekozen voor aftrek van 73,5% van de gemengde kosten. Vanaf 2017 wordt dit percentage verhoogd tot 80%. Het gaat dan om de volgende kosten:

  • Voedsel, drank en genotmiddelen
  • Representatiekosten (recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak)
  • Congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke

Nog plannen om te investeren?

Nog plannen om te investeren?

Eind van het jaar kan het nog van belang zijn om te investeren om zo nog in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale aftrekmogelijkheden. Eén hiervan is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Het is nu van belang om te kijken wat u al geïnvesteerd heeft, om te bepalen of u dit jaar nog in aanmerking kunt komen. Om in aanmerking te komen moet u meer dan € 2.300 geïnvesteerd hebben in het betreffende jaar. Het bedrijfsmiddel waarin u investeert moet wel meer dan € 450 per stuk exclusief btw bedragen.

Heeft u tot nu toe nog niks geïnvesteerd, dan moet u dus een investering doen voor minimaal € 2.301 exclusief btw. Anders kunt u het wellicht beter verschuiven naar begin volgend jaar, als u dan meer plannen heeft om te investeren. Als u nu al bijna aan de grens zit, dan is het beste om juist nog aan het einde van het jaar nog iets te gaan investeren om voor aftrek in aanmerking te komen.

De aftrek bedraagt meestal 28% over het totale geïnvesteerde bedrag. Zie hieronder de tabel voor de grensbedragen.

Tabel Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

 Investering in € Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek    
 Niet meer dan 2.300 0%
 2.301 t/m 56.024 28% van het investeringsbedrag
 56.025 t/m 103.748 € 15.687
 103.749 t/m 311.242 € 15.687 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag
boven € 103.748
 311.243 en meer 0%


Wet DBA verzachte omstandigheden

Wet DBA verzachte omstandigheden

Er is veel onrust en onzekerheid over de Wet DBA (vervanging van de VAR). Daarom krijgen zzp’ers en opdrachtgevers langer de tijd om zonder boete of naheffing hun werkwijze aan te passen, of hun (model)overeenkomst zo te wijzigen dat die overeenkomt met de manier van werken.

Deze zogeheten implementatietermijn wordt verlengd van 1 mei 2017 tot in ieder geval 1 januari 2018. Gedurende deze implementatieperiode zal de Belastingdienst niet al handhavend optreden. Opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing, tenzij sprake is van kwaadwillendheid.

Het kabinet wil de extra tijd gebruiken om de knelpunten van de Wet DBA op te lossen. Door alle onrust en onzekerheid zijn opdrachtgevers huiverig om zzp’ers in te huren en zijn zzp’ers op hun beurt bang om opdrachten kwijt te raken. Het onderscheid tussen ondernemerschap en dienstbetrekking sluit niet overal aan bij de praktijk. Om een stukje onrust weg te nemen krijgen de algemene modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst nu ook een bijsluiter om duidelijk te maken in welke gevallen ze kunnen worden toegepast. Ook komt er meer duidelijkheid over de vraag wanneer het gebruik van een (model)overeenkomst echt nodig is, maar vooral wanneer die niet nodig is.

Halverwege volgend jaar zal het kabinet bezien hoe het dan staat met de implementatie van de wet DBA. Als belangrijke knelpunten dan nog niet zijn opgelost, wordt mogelijk de implementatietermijn verder verlengd. Uit persberichten kan de indruk ontstaan dat er tot 1 januari 2018 helemaal geen regels gelden voor de samenwerking tussen zzp’ers en opdrachtgevers. Dat is niet het geval. De Wet DBA blijft van kracht. Alleen de handhaving wordt verzacht om de economie niet te schaden.

Tenaamstelling factuur

Tenaamstelling factuur

Om de btw op kosten als voorbelasting te mogen verrekenen, moet u beschikken over inkoopfacturen. Hieraan stelt de Belastingdienst diverse eisen waaronder een juiste tenaamstelling.

Indien u als ondernemer goederen of diensten van een andere ondernemer afneemt, wordt hierover btw in rekening gebracht. Deze btw kunt u vervolgens verrekenen in uw aangifte omzetbelasting als voorbelasting. Uw bedrijf moet dan wel zelf ook btw-belaste prestaties verrichten. Voor de verrekening van deze inkoop-btw stelt de Belastingdienst een aantal eisen.

Zo moet u beschikken over een factuur van uw leverancier die aan de factuurvereisten voldoet. Denk hierbij aan het opnemen op de factuur van een juiste tenaamstelling, zijn KvK-nummer, alsmede een uniek factuurnummer. Let op; als de inkoopfactuur niet aan de factuurvereisten voldoet, dan mag de daarop vermelde btw niet worden verrekend.

Het niet voldoen aan de factuurvereisten is niet altijd direct een probleem. Zo bestaat er een coulanceregeling voor facturen tot een bedrag van € 100,- inclusief btw. Voor dergelijke kleine facturen mag worden volstaan met een vereenvoudigde factuur, hetgeen ook een kassabon mag zijn. Hierop moet het volgende zijn vermeld:

  • Factuurdatum
  • Naam en adres van leverancier
  • Welke goederen of diensten zijn geleverd
  • Het te betalen btw-bedrag

De meeste kassabonnen zullen aan deze eisen voldoen. Zodoende zijn dergelijke bonnen bij bedragen tot € 100,- voldoende om aanspraak te kunnen maken op aftrek van de daarop vermelde btw. Voor brandstofbonnen geldt dat deze ook boven de grens van € 100,- op basis van een kassabon acceptabel zijn. Wel moet de betaling gedaan zijn met uw zakelijke bankpas, creditcard of tankpas.

Tips

Tips

Gebruik uw zakelijke bankrekening alleen voor zakelijke doeleinden. Voordeel hiervan is dat u een beter inzicht krijgt in de financiële stand van zaken van uw onderneming. Een ander voordeel is dat de boekhouding sneller te verwerken is en dus minder administratieve kosten.

Wanneer de zakelijke rekening wel wordt gebruikt voor onzakelijke doeleinden, is het handig om de omschrijving en het factuurnummer bij de betaling te vermelden en de factuur toe te voegen in de administratie.

Betaal brandstof voor de zakelijke auto niet contant

Betaal brandstof voor de zakelijke auto niet contant

Als er sprake is van een auto van de zaak is alle BTW die voor de auto wordt betaald, als voorbelasting terug te vragen. Wanneer de brandstof contant wordt betaald zal de voorbelasting verloren gaan, omdat in dat geval niet duidelijk is wie de brandstof heeft betaald. Zorg er daarom voor dat de brandstof wordt betaald via een bankpas, tankpas of creditcard.

Houd rekening met lagere grens voor kwartaalopgaaf ICP

Houd rekening met lagere grens voor kwartaalopgaaf ICP

Vanaf 2016 moeten ondernemers die in een kwartaal voor meer dan €50.000 aan goederen leveren aan ondernemers in andere EU-landen (intracommunautaire prestaties) voortaan maandelijks een opgaaf ICP indienen. In 2015 geldt nog een grens van €100.000 per kwartaal.

De EU heeft Nederland erop gewezen dat de EU-regels niet goed worden toegepast. De ondernemers die nu al de nieuwe kwartaalgrens van €50.000 overschrijden moeten er rekening mee houden dat er straks maandelijks een ICP opgaaf gedaan moet worden.