Uw vermogen verdient bescherming

U hebt een goed leven op dit moment. Een leuk gezin, een mooie woning, een fijne baan en een royaal inkomen. U leeft het leven zoals u dat graag doet. Af en toe op stap, sporten, paar keer per jaar op vakantie. En u bent in staat om ervoor te zorgen dat de kinderen niets tekort komen.

U kunt elke maand een vast bedrag opzij zetten om te sparen. Maar sparen levert bijna niets op. Spaarrentes van banken zijn lager dan de 1,2% die u aan de fiscus betaalt in box III. En de inflatie zorgt ervoor dat de koopkracht van uw spaarrekening elk jaar daalt. Dus u kiest ervoor om te gaan beleggen. Het probleem met beleggen is alleen dat u daarmee ook verliezen kunt maken. Hoe gaat u daarmee om?

Risicobeheersing

Het beheersbaar maken van risico’s is niet eenvoudig. Omdat er meerdere risico’s zijn die nogal van elkaar verschillen. Maar die elkaar ook kunnen versterken met een (negatief) sneeuwbaleffect op uw vermogen. Een aantal risico’s lichten we er graag even uit.

Marktrisico

Het marktrisico is een risico dat u kent als u het financiële nieuws volgt. Economische vooruitzichten, werkloosheidscijfers, rentebesluiten van centrale banken zorgen voor een dynamische omgeving waarin koersen van obligaties en aandelen continu veranderen. Soms omhoog, soms omlaag. Dit risico hoort bij beleggen en zal moeten worden afgewogen tegen het risico dat uw vermogen mag lopen op basis van een gedegen inventarisatie.

Concentratierisico

Het concentratierisico is een risico dat ontstaat als u belegt in bijvoorbeeld aandelen van één specifiek bedrijf, in één beleggingscategorie (bijv. vastgoed) of in één regio (alleen de VS). Dit risico kan worden uitgesloten door te zorgen voor voldoende spreiding in uw beleggingsportefeuille.

Uw eigen gedrag vormt een risico

Uw eigen emoties vormen mogelijk het grootste risico bij het realiseren van een bevredigend beleggingsresultaat. Door op het verkeerde moment wijzigingen aan te brengen in uw beleggingspositie (kopen als de markt is gestegen, verkopen als de markt is gedaald) loopt u veel rendement mis. Dit risico bestrijden vraagt om een helder beleggingsplan, beleggingsdoelstellingen en de discipline om aan dat plan vast te houden. Alleen op die manier zorgt u voor de juiste focus. Niet blind staren op het rendement van uw beleggingen op korte termijn, maar een scherp oog voor het halen van uw doelstellingen op langere termijn.

Beleggen met gekwalificeerd advies loont

Vermogensbegeleiding en advies van InterOpus helpen u bij het begrijpen, beheersen en daar waar mogelijk, uitsluiten van die risico’s. Op die manier dragen wij eraan bij om uw vermogen te laten doen waar het voor bedoeld is: u in staat stellen om ook in de toekomst te leven zoals u dat graag doet. Dat is waar het bij bescherming van uw vermogen om draait. Met minder zou u geen genoegen moeten nemen.