Eerder stoppen haalbaar?

De onzekerheid over AOW en pensioen groeit met de dag. Uw AOW ingangsdatum schuift op. Uw pensioendatum schuift mee. De koopkracht van uw pensioen is twijfelachtig. Maar toch zou u zelf het moment willen kiezen waarop u vindt dat u lang genoeg hebt gewerkt. Kan dat, zonder op een houtje te hoeven bijten?

Minder simpel dan het lijkt

Het juiste antwoord geven op die vraag lijkt eenvoudig. De hoogte van de AOW uitkering  kan namelijk simpel vastgesteld worden. En de hoogte van uw pensioen kunt u lezen in uw pensioenoverzicht of opzoeken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.  Toch? Maar schijn bedriegt. Noch de overheid, noch de pensioenuitvoerder kent namelijk de details van uw totale plaatje. Hebt u een eigen woning? En nog een hypotheek met aftrekbare rente? Hebt u nog lijfrente producten die op enig moment tot uitkering komen? Belangrijke zaken die invloed hebben op het berekenen van uw netto inkomen, nu en straks als u stopt met werken.

Planning bijna noodzakelijk

Een financiële planning biedt de mogelijkheid om op basis van  al uw inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden, inzicht te bieden in uw besteedbaar inkomen nu en later. En daarmee in de meeste gevallen onmisbaar bij het beantwoorden van de vraag of u kunt stoppen met werken op het moment dat u daar aan toe bent.