AOW voor iedereen

Elke Nederlander heeft recht op een AOW uitkering in de toekomst. Zowel werknemers in loondienst, ondernemers als mensen die hun hele leven niet betaald werken. Die AOW uitkering vormt daarmee een basisinkomen op het meest basale niveau (bestaansminimum).

De ondernemer en pensioen

Ondernemers kennen, op een enkele uitzondering na, geen verplichte pensioenregeling. De ondernemer maakt zelf keuzes. Wel/geen pensioen opbouwen? Hoeveel opbouwen? Opbouwen met of zonder fiscale voordelen / fiscale beperkingen?

Fiscalist of financieel planner

Bij het verkrijgen van inzicht om de juiste afwegingen te maken kan de ondernemer gebruik maken van zowel een fiscalist als een financieel planner. Wie heeft het meest te bieden? In de eerste oriƫnterende fase zorgt een financieel planner voor een zuivere blik op alle opties die de ondernemer heeft in de meest brede zin. Daarbij kijkt een financieel planner vanuit de invalshoek gewenst besteedbaar inkomen gedurende de volledige levenslijn.

Fiscaal voordeel niet leidend maken

Een fiscalist biedt mogelijk toegevoegde waarde nadat de eerste keuzes gemaakt zijn, bij het optimaliseren van het deel van de vermogensopbouw in box I. Belangrijk is echter dat bij het maken van keuzes niet uitsluitend gestuurd wordt op het behalen van fiscaal voordeel. De fundamentele keuzes moeten gebaseerd zijn op de persoonlijke doelstellingen en levenswensen die u als ondernemer hebt. Belastingbesparing is geen levensdoel. Hoogstens een plezierig en gewenst neveneffect van gemaakte keuzes.

Laat u begeleiden

Het is hoe dan ook verstandig om over dit onderwerp als ondernemer advies in te winnen en gebruik te maken van deskundige begeleiding bij de uitvoering. U hebt als ondernemer dan uw handen vrij om te doen waar u goed in bent: het drijven van uw onderneming!