Woningprijzen

Als de woningmarkt ons de afgelopen jaren één ding geleerd heeft  is het dat de waarde van huizen ook wel eens omlaag kan gaan. Op dit moment stijgt de prijs van woningen weer, maar door de waardedaling tussen 2008 en 2013 staan nog steeds veel woningen ‘onder water’. Zit die onderwaarde in de weg als je nu een andere woning wil kopen?

Onderwaarde

Van onderwaarde is sprake als de waarde van de woning lager is dan de openstaande hypotheekschuld. Bij verkoop van de woning kan in dat geval niet de volledige hypotheek worden afgelost met de verkoopopbrengst. Een restschuld bij verkoop van de woning is dan het gevolg.

Zelf betalen of meefinancieren?

De bank wil bij verkoop ook de laatste euro van de verstrekte hypotheek terug hebben. Ook de restschuld zal dus betaald moeten worden. Als dit kan met eigen middelen (spaargeld), dan is er geen probleem. Als er niet genoeg spaargeld is, dan zijn er een paar mogelijkheden. De restschuld kan onder voorwaarden extra worden geleend bij de nieuwe bank. Het benodigde bedrag kan ook worden geleend van bekenden en/of familie of van een eigen bedrijf. Belangrijk is om die mogelijkheden vooraf goed in kaart te laten brengen.

De fiscus en restschuld

Als de restschuld gefinancierd wordt, is de rente over die restschuld aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Restschuldfinanciering via bedrijf of familie

Een restschuld financieren via een eigen bedrijf of vrienden/familie mag fiscaal ook als er voldoende spaargeld is om de restschuld direct te betalen. Door dit op de juiste manier in te regelen en vast te leggen (maatwerk) kunnen mogelijk leuke financiële voordelen behaald worden. Neem contact op als u hierover meer informatie zou willen ontvangen.